Uw kraantjeswater verdient alle aandacht
Hoed u voor handige verkooptrucs!
watertarieven 2016
Sinds 1 januari 2016 heeft Vlaanderen een uniforme watertariefstructuur.
Tariefplan 2017 - 2022
Geen vragen of opmerkingen bij tariefconsultatie.