Bij een keuring vanaf 3 wooneenheden in hetzelfde gebouw spreken we van een groepskeuring. Deze kan je aanvragen met het formulier hieronder.

  • Stap 1 Huidige: Groepskeuring
  • Stap 2 Contactgegevens
  • Stap 3 Opmerkingen
  • Stap 4 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel).

We verwerken jouw aanvraag binnen twee weken.
Type keuring
Is er een zwembad of sprinklerinstallatie aanwezig in de te keuren eenheden?
Zijn de te keuren eenheden uitsluitend wooneenheden?
enkel voor appartementen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Indien er een handelspand aanwezig is noteer je dit hier. Daarnaast kan je hier ook informatie geven over bv. deadline, extra informatie,...