• Stap 1 Huidige: Groepskeuring
  • Stap 2 Contactgegevens
  • Stap 3 Opmerkingen
  • Stap 4 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Type keuring
Is er een zwembad of sprinklerinstallatie aanwezig in de te keuren eenheden?
Zijn de te keuren eenheden uitsluitend wooneenheden?
enkel voor appartementen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Indien er een handelspand aanwezig is noteer je dit hier. Daarnaast kan je hier ook informatie geven over bv. deadline, extra informatie,...