• Stap 1 Huidige: Keuring
  • Stap 2 Contactgegevens
  • Stap 3 Opmerkingen
  • Stap 4 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Type keuring
Deze EAN-code is specifiek voor de aansluiting op de openbare riolering en is verschillend van de EAN-code voor gas of elektriciteit. De EAN-code die u ontvangt van Fluvius voor de aansluiting op de riolering, is een 18-cijferige code.
enkel voor appartementen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Indien er een handelspand aanwezig is noteer je dit hier. Daarnaast kan je hier ook informatie geven over bv. deadline, extra informatie,...