Ontwikkelingsreglement HidroRio

In de Hidrorio-gemeenten is het ontwikkelingsreglement van toepassing. Dit reglement bevat verplichtingen die bijvoorbeeld een verkavelaar moet respecteren of waaraan bouwwerken moeten voldoen.