Kortingen voor bedrijven

Kortingen voor de gemeentelijke bijdrage en vergoeding voor afvoer

drinkwaterSommige klanten lozen minder water dan dat ze verbruiken om diverse redenen. Indien dit voor jouw bedrijf zo is, gebeurt de verrekening van de korting in principe automatisch. Wie komt in aanmerking voor een korting?

  • Landbouwers voeren een groot deel van hun water niet af via de saneringsinfrastructuur. Daarom kunnen zij op basis van hun economische activiteit een korting bekomen op hun saneringsbijdrage.
  • Bedrijven die minder water lozen dan dat zij verbruiken, betalen onder bepaalde voorwaarden enkel saneringsbijdrage op basis van de hoeveelheid geloosde m³ water. Dit kan bv. bij bedrijven die water verwerken in hun producten, bedrijven die hun water deels hergebruiken of bedrijven waarbij veel water verdampt tijdens het productieproces. Om in aanmerking te komen dient je bedrijf een milieuvergunning te hebben zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 én moet het minimale verschil tussen het reëel geloosd volume water en het volume opgenomen water (zowel drinkwater als eigen waterwinning) meer dan 20% of 500 m³ op jaarbasis zijn.