Tariefstructuur voor afvalwater

Informatie over de aanrekening van de saneringsbijdrage en -vergoeding vind je hier.

Saneringsbijdrage voor afvoer en zuivering

Vanaf 2005 bevat de drinkwaterprijs de kosten voor de afvoer en zuivering van het geleverde water:

 • de gemeentelijke bijdrage voor de afvoer, de aanleg en het onderhoud van rioleringen, kleine waterzuiveringsinstallaties (kwzi’s) en grachten (de afvoer van het afvalwater en hemelwater). Wat je betaalt is afhankelijk van de gemeente.
 • de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van afvalwater. Er is één tarief voor Vlaanderen. Heffingsplichtige bedrijven betalen een tarief dat rekening houdt met de vuilvracht van hun afvalwater.

Woon je in een zogenaamde rode cluster, dan kan je niet aangesloten worden op de openbare saneringsinfrastructuur. Je zal dan zelf moeten instaan voor het zuiveren van het eigen afvalwater. Je gemeente of rioolbeheerder kan in bepaalde situaties de zorg voor het aankopen, plaatsen en onderhouden van zulke IBA’s overnemen. U betaalt in dat geval een bijdrage voor individuele sanering (BIS) of een jaarlijkse exploitatiekost.

Saneringsvergoeding voor afvoer en zuivering

Private waterwinners betalen een saneringsvergoeding voor afvoer en zuivering.

Kleinverbruikers

Als kleinverbruiker ben je niet verplicht een aangifte in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en beschik je over een onbemeterde winning. 

Gemeentelijke vergoeding voor afvoer

1. Tot  31 december 2015 rekenen wij voor de gemeentelijke sanering een gemeentelijke saneringsvergoeding aan voor het afvoeren van water van de private waterwinning. Dit is een vast tarief per m³ water uit de private winning en kan verschillen van gemeente tot gemeente. Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing. De verbruiksgegevens worden forfaitair berekend :

 • een natuurlijke persoon met private waterwinning en leidingwater : 10 m³ per gedomicilieerde persoon / jaar voor de private waterwinning, op het leidingwater betaal je een gemeentelijke saneringsbijdrage
 • een natuurlijke persoon met enkel een private waterwinning : 30 m³ per gedomicilieerd persoon / jaar
 • een rechtspersoon : 500 m³ / jaar

 2.  Binnen de nieuwe tariefstructuur vanaf 1 januari 2016 wordt rekening gehouden met een vaste component en een variabel gedeelte.

Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.

De verbruiksgegevens worden forfaitair berekend :

 • een natuurlijke persoon met private waterwinning en leidingwater : 10 m³ per gedomicilieerde persoon / jaar voor de private waterwinning, op het leidingwater betaal je een gemeentelijke saneringsbijdrage
 • een natuurlijke persoon met enkel een private waterwinning : 30 m³ per gedomicilieerd persoon / jaar
 • een rechtspersoon : 500 m³ / jaar

Bovengemeentelijke vergoeding voor zuivering

Voor de bovengemeentelijke sanering betaal je een heffing voor de zuivering van het afvalwater via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Grootverbruikers

Je bezit een private waterwinning voor professioneel gebruik, je hebt een bemeterde winning en je bent verplicht om elk jaar voor 15 maart een aangifte bij VMM in te dienen. 

Gemeentelijke sanering (afvoer)

Voor de gemeentelijke sanering rekenen wij een gemeentelijke saneringsvergoeding aan voor het afvoeren van water van de private waterwinning. Dit is een vast tarief per m³ water uit de private winning en kan verschillen van gemeente tot gemeente. Het tarief per m³ van de gemeentelijke saneringsvergoeding is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater. Op de saneringsvergoeding is 21% BTW van toepassing.

Bovengemeentelijke sanering (zuivering)

Tot 2013 gebeurde de facturatie van de gemeentelijke saneringsvergoeding (kost afvoer afval- en hemelwater) door Pidpa. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rekende via een heffingsbiljet de bovengemeentelijke vergoeding (of heffing op waterverontreiniging) aan, voor de kosten van de zuivering. De aangerekende vergoeding hangt af van de vuilvracht.

Door een wijziging in wetgeving is, vanaf het kalenderjaar 2014, niet langer de VMM, maar wel Pidpa, belast met de aanrekening van de bovengemeentelijke saneringsvergoeding.

Alle klanten gv-heffingsplichtigen met een private waterwinning kregen van ons in april 2014 een informatiebrief over de gewijzigde aanrekening van de bovengemeentelijke saneringsvergoeding. De inhoud van deze brief met uitleg over de aanrekening in de overgangsperiode is hieronder weergegeven.

Vanaf verbruiksjaar 2014 vind je deze twee componenten (gemeentelijk en bovengemeentelijk) samen terug op één (voorlopige) aanrekening van Pidpa.
Op deze manier kan ook de bovengemeentelijke saneringsvergoeding door jouw bedrijf als fiscaal aftrekbare kost in rekening gebracht worden.
Om de aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoeding op elkaar af te stemmen, gebeurt voor het nog niet aangerekende jaar (2013) een inhaalbeweging met betrekking tot de gemeentelijke saneringsvergoeding.

Volgende overgangsregeling werd, samen met VMM en vertegenwoordigers van de betrokken ondernemingen, uitgewerkt :

 • In 2014 gebeurt geen inhaalfacturatie van de gemeentelijke saneringsvergoeding.
 • De voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding start in 2014 voor het verbruiksjaar 2014.
 • De inhaalbeweging van de definitieve aanrekening van het nog niet aangerekende verbruiksjaar (2013) met betrekking tot de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt opgestart vanaf 2015.  Op die manier kan je in jouw financiële planning hier tijdig rekening mee houden. 

Concreet betekent dit voor jouw bedrijf :

Kalenderjaar 2014
 • Vierde kwartaal 2014 : facturatie van de voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2014.
 • Vierde kwartaal 2014 : facturatie van de definitieve afrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2012 (aanvulling op de reeds aangerekende voorlopige aanrekening gemeentelijke saneringsvergoeding 2012).
Kalenderjaar 2015
 • Facturatie van de voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2015.
 • Facturatie van de definitieve afrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2013.  Hiervoor ontving je geen voorlopige aanrekening.  
Kalenderjaar 2016
 • Facturatie van de voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2016.
 • Facturatie van de definitieve afrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor het verbruiksjaar 2014 (aanvulling op voorlopige aanrekening gemeentelijke saneringsvergoeding 2014).
 • Voor grote private waterwinners kunnen de facturen opnieuw per kwartaal gemaakt worden.

Indien de inhaalbeweging tot financiële problemen zou leiden, kunnen er afspraken gemaakt worden omtrent een afbetalingsplan tot maximum 1 jaar.

Share