Afwatering

Hieronder vind je een voorbeeld van een schets van afwatering. Dit document moet aanwezig zijn bij de keuring van de rioleringsaansluiting, samen met nog andere documenten. Wij lijsten hieronder alles nog even op:

  • Uitvoeringsplan van de privéwaterafvoer
  • Een zo volledig mogelijk ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput, …) – hier te downloaden
  • Eventueel foto's van de privéwaterafvoer (een vlottere controle is mogelijk als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onder onderdelen ervan
  • Eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.

Hier kan je de volledige procedure van de keuring aansluiting riolering bekijken.

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kan je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/. Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.