Problemen en klachten melden

  • wil je een probleem voor de eerste maal melden?
  • heb je een probleem eerder gemeld en kreeg je geen antwoord? Is je probleem niet of onvoldoende opgelost? Dan kan je hierover een klacht indienen.

 Meld online een nieuw probleem of klacht

 

Hoe meld je een probleem of klacht?

Elektronisch via dit webselfservice-formulier: doorloop de verschillende stappen, zo hebben we meteen alle nodige gegevens.

Per brief: stuur je probleem of klacht naar Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen en vermeld: naam, klantnummer, telefoonnummer, mailadres en je probleem of klacht, zo gedetailleerd mogelijk, eventueel met foto's en documenten.

Telefonisch: hou zeker volgende zaken bij de hand: naam, klantnummer, telefoonnummer en mailadres.

Wat doet Pidpa met je probleem of klacht?

  • Je ontvangt een antwoord:
  • binnen 15 werkdagen in geval van een klacht omtrent de 'kwaliteit van het drinkwater'
  • binnen 15 werkdagen in geval van een probleem / klacht omtrent de 'riolering'
  • binnen 10 werkdagen voor alle andere problemen en klachten

 Duurt de verwerking van je probleem of klacht langer dan deze termijnen, dan informeren wij je over de termijn waarin we het dossier zullen afhandelen.

 Meer info vind je terug in ons klachtenreglement.   

Niet akkoord?

Ben je van mening dat ons antwoord op je klacht in strijd is met het Algemeen Waterverkoopreglement? Neem dan contact op met de bevoegde toezichthouder.

De aanvraag voor een behandeling van je klacht in tweede lijn moet schriftelijk gebeuren. Documenteer je klacht met de nodige bewijsstukken.

Drinkwater Afvalwater
Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij
Operationeel Waterbeheer Afdeling Ecologisch Toezicht
Koning Albert II-laan 20 bus 16 Alfons Van de Maelestraat 96
1000 Brussel 9320 Erembodegem
toezichtdrinkwater@vmm.be toezichtsanering@vmm.be

 

Als je geen gehoor vindt bij Pidpa of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, kan je eveneens contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst. De contactgegevens zijn:

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
klachten@vlaamseombudsdienst.be
Elke werkdag van 9 tot 19 uur via het gratis nummer 1700
Online klachtenformulier

 

Storing melden?

Bij dringende problemen contacteer je ons op 0800 90 300. Deze lijn is 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.