Afkoppeling

rioleringBij een gescheiden riolering moet men de afvoer van het hemelwater scheiden van de afvoer van het afvalwater. We noemen dit afkoppelen.

  1. Voor nieuwbouwwoningen of bij grote verbouwingen moet deze scheiding voorzien zijn in de bouwplannen en staat je architect en/of aannemer je hierin bij.
  2. Wanneer in je straat een gescheiden riolering wordt aangelegd, worden de bestaande woningen afgekoppeld. In dat geval kan je rekenen op Pidpa voor advies en bijstand.
    • Je kan gratis beroep doen op een afkoppelingsdeskundige van Pidpa. Deze kijkt ter plaatse na hoe het afval- en hemelwater nu stromen en welke aanpassingen nodig zijn. De bestaande leidingen, putjes en aansluitingen zet hij op plan. Hij maakt indien gewenst een raming van de kostprijs van de afkoppelingswerken.
    • Op basis van het plan van de afkoppelingsdeskundige start je met de werken. Je kan dit makkelijk zelf doen, of je doet een beroep op een aannemer, eventueel door Pidpa aangesteld.
    • Na uitvoering van de werken volgt een keuring. Zie ook 'keuring aansluiting riolering'. Ook voor deze keuring kan je bij Pidpa terecht.
  3. Wil je zelf een gescheiden riolering aanleggen bij grote werken (bv. bij aanleg van je oprit), neem dan contact met ons op.

Voor niet-HidroRio-gemeenten neem je contact op met ons voor de voorwaarden.