Meterstand online ingeven

Op je uitnodiging die je ontving per mail of brief staat de code nummer vermeld die je hier nodig hebt.

watermeterWaar vind ik mijn watermeter?

De watermeter kan zich op verschillende plaatsen in het huis bevinden. De meest voorkomende zijn: in een meterput, in een meterkast of in de kelder. Bij oudere woningen kan de meterput zich ook in de woonkamer bevinden. De meeste watermeters zijn korter dan 19 cm.
 

meterstandHoe lees ik mijn meterstand af?

Je moet alleen de zwarte cijfers op de witte achtergrond af lezen. Dit zijn de hele m³. 
Op deze watermeter is de meterstand dus 1134 m³.

Wenst u de uitnodiging tot meteropname via mail te ontvangen?

Dat kan via deze link.

 

 

Share