Uiterste tijdstip ontvangst kandidaturen: 28 april 2020 om 9.35 uur.

Documenten kan je raadplegen via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2518/07/2020.

Referentie Belgisch publicatie blad: 2020-510179.