Uiterste tijdstip ontvangst offertes: maandag 18 mei 2020 om 9.30 uur

Documenten kan je raadplegen via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2479/07/2020

Referentie Belgisch publicatie blad: 2020-507145