Filtertechnologie

Softwareprobleem facturen

Op 19 juni ontving u mogelijk een e-mail over de vervaldatum van uw factuur. Door een softwareprobleem werd deze onterecht verzonden.
Onze oprechte excuses voor de overlast.

Maak je gebruik van filters binnen je bedrijf, dan kan Pidpa je bijstaan met raad en daad. Ook filterreinigingen voeren wij uit. Alvast enkele tips die je kunnen helpen:

De ontwerpfase

De keuze van de juiste filter én het juiste filtermateriaal wordt bepaald door:

  • de samenstelling van het water en het effect dat je wenst te bereiken.
  • het te behandelen watervolume. Meestal gebruikt men éénlaagsfilters gevuld met zand van een meter diep. 
  • de toepassing van de filter: staat de filter vooraan of achteraan in de zuivering, met een hoge of lage belasting, op traditionele wijze of biologisch ontijzerd, … 

Ook moet je rekening houden met de wijze van behandeling van het spoelwater. De behandeling is afhankelijk van de vuillast van het spoelwater.

Er moeten voldoende meetpunten voorzien worden in de filter: peilmeting van de filter, drukverlies over de filter, debietmeting, meting van de turbiditeit, de stand van de klep op het gefilterde water, het spoeldebiet, de opgenomen vermogens van de pompen, de surpressoren.

De juiste bedrijfsvoering.

Zowel de sturing van de normale filterwerking als de spoelmethode verdienen alle aandacht.

Sturing

De normale werking gebeurt op basis van 

  • een vast vooropgesteld debiet per filter. De toevoer regelt men via een ingangsklep,  een frequentiegestuurde pomp of de combinatie pomp (ingang) en klep (uitgang).
  • een variabel debiet. Het debiet hangt af van het peil in de kelders. De regeling gebeurt op basis van een vooropgesteld peil in de filter, geregeld via een klep op de uitgang.
  • een debiet afhankelijk van het drukverlies per filter. Bij meerdere, aan elkaar gekoppelde filters, gevoed door een gemeenschappelijk ingangspeil, bepaalt de vervuilingsgraad van de filter hoeveel water deze opneemt.

Spoeling.

Een filter spoel je met lucht en water, of enkel met water. De spoelwijze is afhankelijk van het filtermateriaal en de gekozen bedrijfsvoering. Het spoeldebiet hangt af van de grootte van de filter en de dichtheid en de grootte van het filtermateriaal. Je bepaalt wanneer je een spoeling start met de vooropgestelde looptijd, een vooropgesteld behandeld debiet, het bereiken van een ingesteld drukverlies op de filter en een vooropgestelde kwaliteit van het gefilterde water.

Open of gesloten filters.

De keuze tussen open of gesloten filters als eerste filtratiestap is afhankelij van de hoeveelheid opgelost ijzer dat uit het grondwater moet verwijderd worden, het al dan niet inzetten van bacteriën voor het verwijderen van ijzer, de gewenste filtratiesnelheden en de beschikbare ruimte voor de inplanting van de zuivering.