Proceswater

Softwareprobleem facturen

Op 19 juni ontving u mogelijk een e-mail over de vervaldatum van uw factuur. Door een softwareprobleem werd deze onterecht verzonden.
Onze oprechte excuses voor de overlast.

U heeft niet voor al uw toepassingen water van drinkwaterkwaliteit nodig. Soms volstaat water van een mindere kwaliteit, soms is een bijkomende zuivering nodig.

Pidpa kan u hierbij helpen. Onze sterktes liggen in waterbehandeling, leidingen, buffers en het bieden van back-upoplossingen. We kunnen u ook begeleiden bij het bekomen van de nodige vergunningen. Deze expertise hebben wij immers door de jaren heen opgebouwd binnen de eigen bedrijfscontext.

In het voorjaar van 2014 sloten we langlopende contracten af met 2 industriële klanten: Umicore Olen en Kaneka Oevel volgens het principe van DBFO (design, build , finance, operate).  Pidpa zorgt op het terrein van de klant voor de realisatie van een waterbehandelingsinstallatie van ontwerp tot en met financiering en exploitatie.

Grondwater wordt verwerkt tot proceswater. In beide gevallen is ontijzering de belangrijkste stap in dit proces. Hiervoor doet men beroep op de biologisch-adsorptieve ontijzering, waarmee Pidpa meer dan 20 jaar ervaring heeft.