Verhoogde bedrijfszekerheid / druk en debiet

U verwacht steeds voldoende water met voldoende druk, ook bij geplande werken of onvoorziene
omstandigheden zoals een leidingbreuk.

Pidpa onderzoekt of het waterleidingnet in de omgeving van uw site u deze garantie kan bieden. Waar mogelijk plaatsen wij twee afsluiters op de hoofdleiding, één aan weerszijden van uw aansluiting. Is de watervoorziening via de normale instroom onderbroken, dan zorgen we voor toevoer via de andere kant.Enkel bij werken aan de eigen aansluiting kan de toevoer nog opgeschort worden. U geniet in elk geval van een snellere behandeling aan beide toevoerleidingen indien zich iets door uitzonderlijke omstandigheden zou voordoen.

Voor het bepalen van de hydraulische kenmerken van een blus- of verbruiksinstallatie is het nuttig de
capaciteit van het plaatselijke drinkwaterleidingsnet te kennen. Deze gegevens zijn vaak ook nodig voor de brandverzekering. Wij voeren deze meting uit volgens afspraak op een weekdag naar keuze. Uiterlijk een week later ontvangt u de resultaten. Mits supplement, voert Pidpa een continue drukmeting uit (incl. rapportering) over een periode van een week.

Hebt u meer druk of debiet nodig dan voorzien?

Soms is het plaatsen van een aansluting met grotere diameter voldoende. Moet het water een zekere hoogte of afstand overbruggen, dan is het plaatsen van een drukverhogingstoestel meer geschikt.

Bij voorkeur plaatst u de drukverhoging op de eigen binnenleiding, dus na de watermeter. Beschikt u echter over meerdere watermeters op één wateraftakking, dan kan u opteren om het drukverhogingstoestel vóór de watermeter te plaatsen. Bij plaatsing vóór de meter, sluit u bijkomend een jaarlijks keuringscontract met Pidpa.

 

Meer informatie? Contacteer ons via 03 259 81 00 of waterservice@pidpa.be