Indienen HidroPLUS project

Hoe ga je te werk in 2018?

  • Je dient een 'waterproject' in bij je gemeente of de provincie Antwerpen.
  • Je gemeentebestuur of de provincie Antwerpen ondersteunt je project financieel.
  • De gemeente of de provincie dient het project digitaal in bij Pidpa voor 31 december 2018 aan de hand van de presentatiefiche.
  • Voor 15 februari 2019 laten we dan weten of uw aanvraag voldoet aan de basisvoorwaarden.
  • Pidpa stelt de winnaars voor rond Wereldwaterdag (22 maart 2019).
  • De winnende projecten dienen een resultatenrapport in voor 15 februari 2020.