Regenwaterinstallatie

Regenwaterinstallaties

Voor de plaatsing van een regenwaterinstallatie in een bestaande woning voorzien sommige gemeenten een subsidie.

Met het oog op de volksgezondheid stelt uw drinkwatermaatschappij in de eerste plaats het gebruik van hun drinkwater voorop. Dit drinkwater beantwoordt aan alle vereiste criteria en wordt regelmatig gecontroleerd. Het water uit uw regenwaterleiding daarentegen is niet geschikt voor consumptie of persoonlijke hygiëne omdat de microbiologische kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Toch kunt u door regenwater te gebruiken voor andere toepassingen flink besparen op uw drinkwaterverbruik en op die manier meewerken aan een duurzaam waterverbruik.

Uw regenwaterinstallatie kan gebruikt worden voor de spoeling van het toilet, de wasmachine, besproeiing van de tuin, het wassen van de auto, ... Als u kiest voor een regenwaterinstallatie, moet u de drinkwaterleiding en de hemelwaterleiding volledig gescheiden houden om mogelijke besmetting van het leidingwater te voorkomen. Door de beide watercircuits gescheiden te houden en duidelijke waarschuwingen aan te brengen bij aftappunten voor regenwater kunt u ongelukken vermijden.

Verplichte keuring

Het plaatsen van een regenwaterinstallatie wordt beschouwd als een grondige wijziging van uw binneninstallatie. Voor u de installatie in gebruik neemt, moet u daarom een keuring aanvragen.

Subsidievoorwaarden gemeenten

Informeer altijd eerst naar de subsidievoorwaarden bij uw gemeentebestuur. Sommige gemeenten leggen extra voorwaarden op. Vraag daarom altijd informatie voor u de regenwaterinstallatie aankoopt en plaatst.

Rendement

Om uw investering in een regenwaterinstallatie terug te verdienen, hebt u minimaal een dakoppervlak nodig van 50 m² (type zadeldak); anders zult u te weinig water kunnen opvangen voor de voorziene toepassingen. Als u een dakoppervlak van 100 m² hebt dan kan u maximaal 55 m³ regenwater per jaar opvangen.  Gemiddeld verbruikt 1 persoon 45 m³ water per jaar.

De installatie moet aan volgende basiscriteria voldoen:

  • Het gebruik van hemelwater mag geen risico teweegbrengen voor de volksgezondheid
  • De regenwaterput moet aangelegd of aangepast worden volgens de code van goede praktijk voor regenwaterputten.
  • Het leidingssysteem van regenwater moet volkomen gescheiden zijn van de binneninstallatie voor water bestemd voor menselijke consumptie.
  • Alle aftappunten waar regenwater toegevoerd wordt, moeten voorzien zijn van een sticker met icoon (zie technisch repertorium) of met de vermelding 'geen drinkwater'
  • Alle tappunten worden uitgerust met beveiligde kranen die moeilijk bedienbaar zijn door kinderen, vb. door verplichte uitvoering van twee simultane handelingen.

Wat in geval van droogte?

Als de voorraadtank dreigt leeg te komen in periode van langdurige droogte, kan water vanuit het drinkwaternet worden toegevoegd via een goedgekeurd bijvulsysteem (zie technisch repertorium).

Bouw

Een goed functionerend regenwatersysteem bestaat uit een voorraadtank (richtgrootte 1000 l/20 m² dakoppervlakte) met minstens één voorfilter, een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding die terugvloei naar de tank belet, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten.

Als er bladeren in uw regenwaterput terechtkomen, wordt tijdens het ontbindingsproces zuurstof aan het water onttrokken. Door dit verrottingsproces komen er onaangename geuren vrij en ruikt het water slecht. Om dit te vermijden, moet men zoveel mogelijk voorkomen dat er plantenafval in de put terechtkomt.

De inkomende leiding in de regenwaterput mag eventueel bezonken slib op de bodem niet opwoelen. Daarom wordt de inlaat verlengd tot beneden in de put, met dan een bochtstuk van 180°, zodat het water er zacht instroomt.

Raadpleeg een vakman voor de installatie en het onderhoud van uw systeem.

Regenwater is zeer zacht en zuur: het tast metalen leidingen aan. Gebruik daarom een geschikt reservoir, een geschikte pomp en kunststofbuizen om het regenwater in de woning te verdelen.

Onderhoud

Wanneer u de regenwaterput vanbinnen moet reinigen, wees dan voorzichtig! Omdat er in de put meestal weinig zuurstof aanwezig is, bestaat er gevaar wanneer men erin afdaalt. Doe dit karwei nooit alleen; zorg steeds dat er iemand in de buurt is die hulp kan bieden!

De micro-organismen die zich in de put bevinden, hebben een reinigend effect. U hoeft dus bij reiniging zeker niet de wanden te gaan schuren, want dan duurt het veel langer voor deze organismen zich gaan herstellen. Enkel het eventueel bezonken slib moet van de bodem verwijderd worden.

Meer informatie

Meer details over de technische voorschriften zelf, de conforme toestellen en de goedgekeurde beveiligingen, vindt u in volgende documenten: