Facturatie

Tussentijdse factuur

Elke drie maanden ontvang je een tussentijdse factuur. Op je verbruiksfactuur wordt het bedrag en de periode vermeld waarin je deze tussentijdse facturen mag verwachten.

Per verbruiksjaar berekenen we het bedrag van de tussentijdse facturen opnieuw. Dit gebeurt op basis van je verbruik van de voorbije periode en de reeds gekende tarieven voor de komende periode. Per tussentijdse factuur rekenen we 1/4e aan van het verwachte jaarverbruik. Zo geeft het bedrag van je tussentijdse factuur een correcte inschatting van je werkelijk verbruik en sta je niet voor verrassingen bij je verbruiksfactuur.

Heb je een domiciliëring, dan worden je tussentijdse facturen automatisch aangeboden aan je financiële instelling kort na de vervaldatum. Je ontvangt enkel de verbruiksfactuur op papier. Wens je je tussentijdse facturen toch op papier, vul dan het formulier "aanvragen wijziging verzending tussentijdse facturen" in. Je vindt de link onderaan de pagina.

Heb je een ondernemingsnummer, dan ontvang je sowieso de verbruiksfactuur en de tussentijdse facturen op papier, ook bij een domiciliëring.

Verbruiksfactuur

Eénmaal per jaar ontvang je een verbruiksfactuur. Deze wordt opgemaakt op basis van de meterstand.

Betaaltermijn

Op elke factuur wordt de vervaldatum vermeld. Hou rekening met de tijd die jouw financiële instelling nodig heeft voor de verwerking van je betaling.

Aanmaanprocedure

Wanneer je factuur volledig of gedeeltelijk onbetaald blijft en je hebt geen regeling tot betaling getroffen, gelden volgende bepalingen:

  •  Na de vervaldatum van de factuur krijg je een eerste herinnering. 
  •  Is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de eerste herinnering, krijg je een laatste herinnering, die je 5 EUR kost.
  • Is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de laatste herinnering, volgt een aangetekende ingebrekestelling, die kost je 10 EUR.
  • Blijf je dan nog in gebreke en is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de aangetekende ingebrekestelling, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 30 EUR en met verwijlintresten, berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de ingebrekestelling.
  • Blijft de volledige betaling hierna nog uit, dan kan de waterlevering, zo nodig na advies van de lokale adviescommissie,  geschorst  (afgesloten) worden. De afsluiting kan je tot 414,96 EUR kosten. Eenmaal afgesloten kan je enkel opnieuw worden aangesloten nadat wij de betaling van het volledig openstaand bedrag hebben ontvangen, ofwel nadat je de afbetalingsregeling opstart of hervat volgens de afgesproken modaliteiten en Pidpa daarvan hebt ingelicht. De kosten voor het afsluiten en heraansluiten zijn steeds voor jou en zullen teruggevorderd worden via een verlenging van de afbetalingsregeling, tenzij je ze onmiddellijk betaalt.

Betalingsproblemen

Is het moeilijk om het verschuldigde bedrag te betalen voor de vervaldatum, dan kan je een kort uitstel (maximaal één maand) van betaling vragen. Zo vermijd je bijkomende kosten.
Is het voor jou moeilijk om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen, dan kan je een afbetalingsplan vragen. Vraag een afbetalingsplan best meteen bij ontvangst van de factuur. Zo vermijd je bijkomende kosten.
Je vraagt een uitstel van betaling of een afbetalingsplan aan:

  • bij Pidpa. Vul het formulier "Afbetalingsplan/Uitstel aanvragen" in.
  • via het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Breng Pidpa per brief, fax of mail op de hoogte van uw vraag naar een afbetalingsplan.