Facturatie

Verbruiksfactuur

Afhankelijk van de grootte van je verbruik, ontvang je je verbruiksfactuur maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Deze is opgemaakt op basis van de meterstand.

Tussentijdse factuur

Ontvang je je verbruiksfactuur jaarlijks, dan ontvang je elke drie maanden een tussentijdse factuur. Op je verbruiksfactuur zijn het bedrag en de periode vermeld waarin je deze tussentijdse facturen mag verwachten.

Per verbruiksjaar berekenen we het bedrag van de tussentijdse facturen opnieuw. Dit gebeurt op basis van je verbruik van de voorbije periode en de reeds gekende tarieven voor de komende periode. Per tussentijdse factuur rekenen we een vierde aan van het verwachte jaarverbruik. Zo geeft het bedrag van je tussentijdse factuur een correcte inschatting van je werkelijk verbruik en sta je niet voor verrassingen bij je verbruiksfactuur.

Betaaltermijn

Op elke factuur vermelden we de vervaldatum. Hou rekening met de tijd die jouw financiële instelling nodig heeft voor de verwerking van je betaling.

Aanmaanprocedure

Wanneer je factuur volledig of gedeeltelijk onbetaald blijft en je hebt geen regeling tot betaling getroffen, gelden volgende bepalingen:

  • Na de vervaldatum van de factuur krijg je een eerste herinnering. Deze kost je 5 EUR.
  • Is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de eerste herinnering, krijg je een laatste herinnering. Deze kost je 5 EUR.
  • Is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de laatste herinnering, volgt een aangetekende ingebrekestelling. Deze kost je 10 EUR.
  • Blijf je dan nog in gebreke en is de betaling niet bij ons op de dag vermeld op de aangetekende ingebrekestelling, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 30 EUR en met verwijlintresten, berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de ingebrekestelling.
  • Blijft je betaling hierna nog uit, dan kan de waterlevering, zo nodig na advies van de lokale adviescommissie,  geschorst  (afgesloten) worden. De afsluiting kan je tot 369,43 EUR kosten. Eenmaal afgesloten kan je enkel opnieuw worden aangesloten nadat je alle openstaande bedragen hebt betaald:  m.n. alle kosten en alle facturen (incl. de factuur van het drinkwaterverbruik tot op de dag van afsluiting).

Betalingsproblemen

Is het moeilijk om het verschuldigde bedrag te betalen voor de vervaldatum, dan kan je een kort uitstel (maximaal één maand) van betaling vragen. Zo vermijd je bijkomende kosten.
Is het voor jou moeilijk om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen, dan kan je een afbetalingsplan vragen. Vraag een afbetalingsplan best meteen bij ontvangst van de factuur. Zo vermijd je bijkomende kosten.
Je vraagt een uitstel van betaling of een afbetalingsplan aan:

  • bij Pidpa. Vul het formulier "Afbetalingsplan/Uitstel aanvragen" in.
  • via het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Breng Pidpa per brief, fax of mail op de hoogte van je vraag naar een afbetalingsplan.