Verbruik

Gemiddeld verbruik

Een Vlaming verbruikt gemiddeld 101 liter per dag.

Meer weten over de kencijfers rond verbruik. Kijk even op:

Hoog verbruik

Op de factuur kan je nagaan hoeveel je verbruik afwijkt van de vorige jaren. Is er een sterke afwijking (bv. stijging met 50 % en minstens 100 m³ meer verbruik) dan verwittigen wij je via een melding op je verbruiksfactuur. 

Mogelijke oorzaken van een hoger verbruik

  • Is de gezinssamenstelling recent gewijzigd?  Meer personen betekent meer verbruik.
  • Zijn sanitaire toestellen geïnstalleerd die het hoger verbruik kunnen verklaren?
  • Zijn de meterstanden op de factuur correct?  Lees zelf de watermeterstand af.

Lekken (doe de lektest)

Misschien is er een lek, waarvan je het bestaan niet kent. Dit controleer je door 's avonds de meterstand te noteren. Gebruik 's nachts geen water. Indien de cijfers de volgende ochtend niet overeenkomen met de stand van de avond voordien, is er een lek op de binnenleiding. Kan je het lek zelf niet vinden en dichten, haal er dan een loodgieter bij.

Vind je de oorzaak niet, neem dan contact met ons via het nummer van ons contactcenter: 0800 90 300, dit kan van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Een van onze medewerkers komt dan langs om het probleem te onderzoeken. Dit onderzoek is vrijblijvend. Wij geven je advies waar mogelijk. Voor herstellingswerken moet je een vakman inschakelen als je het probleem zelf niet kan oplossen.

Hoog verbruik door verborgen lek

Als de oorzaak van het hogere verbruik een verborgen lek is, dan kan je eventueel in aanmerking komen voor een gunsttarief. Laat het lek zo snel mogelijk herstellen. Dien daarna een dossier in bij Pidpa samen met alle relevante informatie (plaats lek, herstellingsfactuur loodgieter en huidige meterstand). Het verslag van een lekdetectie is onvoldoende. Pidpa zal het dossier evalueren. Eventueel komt een van onze medewerkers ter plaatse voor een extra controle. Wordt je dossier aanvaard, dan ontvang je minimaal 50% korting op het lekverlies.

Dit zijn alvast de 7 regels waaraan je moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een gunsttarief bij een verborgen lek volgens het Algemeen Waterverkoopreglement:

  • De klant heeft gehandeld als een goede huisvader.
  • Het abnormaal hoge verbruik is het gevolg van een verborgen oorzaak.
  • Het abnormaal hoge verbruik, herrekend op jaarbasis, moet het gemiddelde jaarverbruik met minstens 50 % overschrijden of minimaal 100 m³ bedragen.
  • De oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet worden vastgesteld door de exploitant of moet door de klant bewezen worden door een herstellingsfactuur.
  • De oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet hersteld of weggenomen zijn.
  • Er mag geen sprake zijn van kwaad opzet of bedrog.
  • Het abnormaal hoge verbruik wordt niet veroorzaakt of in stand gehouden door een inbreuk op de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de binneninstallatie.