Verplichte keuring

Zorg voor een conforme binneninstallatie. Lees zeker de informatie na over de keerklep. De keerklep is een belangrijk onderdeel in een correcte binneninstallatie.

voorwaarden: 

Meer details over de technische voorschriften zelf, de conforme toestellen en de goedgekeurde beveiligingen vind je in:

Meer informatie vindt u op www.belgaqua.be of www.aquaflanders.be.

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens volgende toestellen geplaatst zijn (tenzij niet voorzien), aangekoppeld op de waterleiding en voorzien van de nodige beveiligingen:

 • Centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • Tweedecircuitwater (dit is regen/putwater) & eventuele bijvulling
 • Centrale verwarming & bijvulling
 • Waterverwarmingstoestel
 • Lavabo met kraan
 • Bad/douche met kraan
 • WC
 • spoelbak met kraan.

Indien nog niet alle toestellen geplaatst zijn en je wil toch water, dan voeren we een voorlopige keuring uit. Zodra alle toestellen geplaatst zijn, volgt een definitieve of bijkomende keuring. Op het attest wordt dit expliciet vermeld, met aanduiding van de nog te keuren apparaten.

Aan de keurder overhandig je ter plaatse een toestellenlijst en uitvoeringsplan (voorbeeld van een ingevuld exemplaar). Deze documenten blijven achteraf bij Pidpa. Voorzie dus best een duidelijke kopie.

procedure: 
 • Wij bekijken de binneninstallatie met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan.
 • Op de toestellenlijst moet je alle aanwezige toestellen vermelden met naam, type en/of lijn en serie- of fabricagenummer. De keurder gaat na of geen toestellen aanwezig en geplaatst zijn die niet op de lijst staan. Elk toestel krijgt een nummer dat zich ook op het plan bevindt. Bij elk toestel staat of het op het drinkwatercircuit of op het tweedecircuitwater aangesloten is.
 • Het uitvoeringsplan moet overeenkomen met de werkelijke installatie. Het uitvoeringsplan geeft een horizontale doorsnede van de woongelegenheid.
 • Zijn er geen bijzondere opmerkingen, dan ontvang je een attest dat de installatie voldoet aan de geldende reglementering. Dit conformiteitsattest heeft betrekking op de toestellen die vermeld staan op de toestellenlijst. De aansluiting op het waterleidingnet wordt meteen geopend.
 • Wanneer de installatie moet worden aangepast, ontvang je dit attest pas nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd en na herkeuring.

Een keuring aanvragen

 • Aanvraag huishoudelijke keuring (water enkel gebruikt voor huishoudelijke doeleinden): maak een afspraak via tel. 0800 90 300 (optie 3).
 • Aanvraag voor een niet-huishoudelijke installatie voor één van de volgende beroepen: advocaat, notaris, psycholoog, psychotherapeut, boekhouder, bankier, verzekeraar, landmeter, architect, makelaar, reisagent, logopedist. Maak een afspraak via tel. 0800 90 300 (optie 3). Vermeld dat het een niet-huishoudelijke installatie betreft voor één van deze beroepen.
 • Aanvraag voor een niet-huishoudelijke installatie (alle installaties waarbij het waterverbruik niet uitsluitend voor het eigen gezin wordt gebruikt). Maak een afspraak via 03 259 81 00 en vermeld dat het een niet-huishoudelijke installatie betreft.
 • Aanvraag voor een groepskeuring (vanaf 3 appartementen), enkel voor huishoudelijke installaties via formulier.
  • keuring op naam van één verantwoordelijke persoon of organisatie.
  • 1 gezamenlijke factuur per groepskeuring (tarieven onderaan deze pagina).
  • Voor elke installatie apart een volledig ingevulde toestellenlijst en uitvoeringsplan 
  • Indien samen met de keuring ook de watermeter geplaatst moet worden, overhandigt u de aanvraag om waterbevoorrading ter plaatse aan onze medewerker.
  • Er is een bekwaam persoon ter plaatse om de keurder bij te staan.
  • Per appartementsgebouw kan je meerdere groepskeuringen (per 3 gegroepeerd en aangesloten op eenzelfde aansluiting) aanvragen.

  Aanvraag groepskeuring

  Keuring door derde

  Dit kan enkel voor huishoudelijke installaties. Niet-huishoudelijke installaties worden altijd door de drinkwatermaatschappij gekeurd. Uitzondering: installaties voor volgende beroepen mogen ook door derden gekeurd worden: advocaat, notaris, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, boekhouder, bankier, verzekeraar, landmeter, architect, makelaar, reisagent, logopedist.
  Voor de lijst van externe keurders : zie http://www.aquaflanders.be
  Neem hierbij wel in rekening dat de watertoevoer enkel geopend mag worden door Pidpa. Dit betekent dat Pidpa achteraf dient langs te komen om de watertoevoer te openen. Hiervoor wordt 55,11 euro per te openen watermeter aangerekend.

  Bij het openen van de watertoevoer dient het keuringsverslag aanwezig te zijn. Dit verslag wordt door onze dienstverlener meegenomen.

  bedrag: 
  Kostprijs huishoudelijke / niet-huishoudelijke in EUR  (incl. 6% BTW)
    keuring drinkwater keuring riolering beide samen
  Basiskeuring 131,80 131,80 231,80
  Herkeuring 89,74 89,74  
  Bijkomend uur 89,74 89,74 89,74
  ontloden klant na keuring door derden 56,55    
  geldig vanaf 01 01 2019

   (*) Bij een synergiekeuring wordt, net zoals bij een gewone keuring, ervan uitgegaan dat zowel de drinkwaterkeuring als de keuring van de privéwaterafvoer ongeveer een uur zullen duren. Het kan zijn dat bij één van beide keuringen, of bij allebei dat eerste uur overschreden wordt. In dit geval zullen extra keururen worden aangerekend aan hetzelfde tarief als bij een individuele keuring.

  Kostprijs groepskeuring water in EUR (incl. 6% BTW)
  Aard Prijs
  Keuring eerste installatie 131,80
  Keuring volgende installatie 89,74 per begonnen werkuur ter plaatse

  Indien er minder dan 13 keuringen van de binneninstallatie worden aangevraagd, dan worden deze ingepland op één dienstverlener. Vanaf 13 keuringen worden twee dienstverleners ter plaatse gestuurd. Dit opdat alle keuringen kunnen afgehandeld worden op één werkdag. Wel dient in die gevallen per dienstverlener het eerste werkuur volledig betaald te worden.

  Voorbeeld

  7 appartementen afzonderlijk

  7 x 131,80 = 922,60

  7 appartementen groepskeuring

  1 x 131,80 + (6 overige op 4 uur gekeurd) = 358,96

  Uw voordeel bij groepskeuring

  922,60 - 358,96 = 563,64