Aansluiting drinkwater voor bedrijven groter dan 15 m³/u

Softwareprobleem facturen

Op 19 juni ontving u mogelijk een e-mail over de vervaldatum van uw factuur. Door een softwareprobleem werd deze onterecht verzonden.
Onze oprechte excuses voor de overlast.

Voor bepaalde gemeenten (ook hun deelgemeenten) is een attest nodig vooraleer Pidpa een nieuwe aansluiting mag maken. Deze attesten vraag je bij de Technische Dienst van de betrokken gemeente. Deze gemeenten zijn Duffel, Essen, Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Schilde, Vosselaar, Westerlo, Wijnegem en Wommelgem.

Aanvraag nieuwe aansluiting

procedure: 

1. Vraag tijdig de drinkwateraansluiting aan.  Bij het online ingevulde formulier voeg je een overzicht van het maximaal verbruik dat je verwacht, de brandweertechnische eisen, een bouwplan met omgevingsplan (ligging van het perceel in de straat), een inplantingsplan (ligging van het pand op het perceel), plattegrond van het gelijkvloers (bij bovengrondse aansluiting) of kelder (indien de aansluiting in de kelder komt). Duid aan waar de watermeter(s) komt/komen te staan en hoe de aansluiting het gebouw binnenkomt.

2. Wij nemen na ontvangst van uw aanvraag contact met u op. Samen bespreken we de diameter van de aansluiting en de watermeter.

3. Pidpa onderzoekt of het plaatselijke hydraulisch leidingnet in staat is om de gevraagde debieten en/of waterdruk te leveren.  Wij gaan ook na welke netwerkaanpassingen daar eventueel voor nodig zijn.  Na het uitvoeren van deze studie ontvangt u een rapport met daarop volgende gegevens:

  •            De hydraulische kenmerken van het plaatselijke waterleidingnet op het moment van de metingen. De effectieve meetgegevens van de uitgevoerde druk- en debietmetingen.
  •            De plaats waar de metingen uitgevoerd zijn (via een uittreksel van een gedetailleerde kaart).
  •            De eventuele aanpassingen die nodig zijn in het netwerk om de gevraagde capaciteit te kunnen leveren.
  •            Deze studie kan u eveneens overmaken aan uw verzekeraar die deze gegevens mogelijks kan gebruiken om de brandveiligheid van de betrokken installatie beter te beoordelen.
  •            De kostprijs hiervan kan u terugvinden op https://www.pidpa.be/publicatie/overzicht-tarievenStap

4. Pidpa bezorgt u het ontwerpplan en de offerte van de nieuwe aansluiting. Zij bevat het gekozen type aansluiting, de kostprijs van uw aansluiting en alle door u nog uit te voeren technische en administratieve stappen

5. Na een controle voeren we je aansluiting uit. Hierna beschik je voorlopig over drinkwater, zelfs tijdens de bouwwerken.

6. Vooraleer je de installatie in gebruik kan nemen, dienen wij ze eerst te keuren.  U kan hiervoor contact opnemen via klant@hidrocontrol.be of 0800/90 300 optie 3.