Tekortkomingen van de binneninstallatie

Keerklep

Wat is een keerklep?

 
Een keerklep is een mechanisch toestel dat water in één richting doorlaat.
 
keerklep
 
Bij meer recente installaties zijn keerklep en stopkraan geïntegreerd, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
 
 
 

Waartoe dient een keerklep?

Drinkwater voldoet aan strenge kwaliteitsnormen. Tijdens de productie, de opslag en de distributie van drinkwater besteden wij hieraan veel aandacht. Maar wanneer het water in je binneninstallatie niet van goede kwaliteit is -om welke reden dan ook-, verhindert de keerklep dat dit water terugstroomt naar het drinkwaternet. Daarom controleren wij regelmatig of de keerklep wel werkt. Wanneer je dus geen keerklep hebt geplaatst of deze keerklep defect is, moet je de installatie aanpassen.
 

Waar moet men de keerklep voorzien?

Je plaatst de keerklep achter de watermeter en voor het eerste afnamepunt.
 
Op de meeste goedgekeurde keerkleppen van het type EA vind je 2 stopjes. De stopjes, die je eruit kan draaien, kan je vervangen door leegloopkraantjes. Dit is zeker nodig als je geen leegloopkraantje(s) voor de keerklep hebt staan. Anders kan je niet testen of je keerklep werkt.
 

 
 

Welke keerklep moet ik nemen?

BELGAQUA, de Belgische federatie voor de watersector, beheert een lijst van goedgekeurde keerkleppen. Deze vind je terug op de site van Belgaqua. De keerklep moet een controleerbare keerklep van het type EA zijn.
 

Hoe weet ik of mijn keerklep werkt?

U kan uw keerklep zelf testen!
 1. draai het leegloopkraantje het dichtst bij de watermeter open tot er water uitstroomt en sluit het weer
 2. sluit de watertoevoer naar de keerklep af door de eerste stopkraan dicht te draaien
 3. open opnieuw het leegloopkraantje dat zich het dichtst bij de watermeter bevindt
 4. bij goede werking van de keerklep stroomt nu geen water meer
 5. sluit het leegloopkraantje
 6. open de stopkraan opnieuw

 

Ontharder

Een waterontharder of waterverzachter kan gebruikt worden om een teveel aan kalk uit het water te halen. 
Hier kan je de kwaliteit van het drinkwater in je straat terugvinden:

Een waterontharder die niet goed afgesteld of onderhouden is, kan schade veroorzaken aan de leidingen of gevaar inhouden voor de consument.

 
Een huishoudelijke waterverzachter moet op de toevoer voorzien zijn van een controleerbare keerklep (type EA) zoals hieronder getoond:
 
keerklep - ontharder
 
 
De afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking hebben van minstens 2 cm.
 

Wanverbinding met regenwaterinstallatie of eigen waterwinning

Indien je water gebruikt uit je eigen waterwinning of uit je regenwaterinstallatie, moet dit water en de leidingen waar dit water doorstroomt, volledig gescheiden blijven van de drinkwaterleiding. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is, spreken we van een wanverbinding, die je op zeer korte termijn zal moeten verwijderen.
 

Er zijn vier manieren om dit op een correcte manier te scheiden:

 1.  Omschakeling via een dubbel waterleidingnet naar de tappunten

  Deze oplossing houdt in dat men naar alle plaatsen waar men een toestel wenst aan te sluiten op hemelwater twee totaal gescheiden leidingen aanlegt: een hemelwater- en een drinkwaterleiding. Wanneer er geen hemelwater beschikbaar is, moet men alle toestellen manueel overschakelen op drinkwater. In principe dienen alle leidingen na stilstand of na omschakeling grondig gespoeld en zo nodig gereinigd worden. In de praktijk gebeurt dit zelden.

 2. Bijvullen van de hemelwaterput via een bijvulleiding en bijvulkraan

  Bij deze oplossing dient men bij het ontwerp van de riolering en de sanitaire binneninstallatie een bijvulleiding naar de hemelwaterput en een bijvulkraan op het drinkwater te voorzien. Beide mogen niet in contact komen met elkaar en dienen fysiek gescheiden te zijn. De minimale afstand tussen de bijvulkraan en de bijvulleiding bedraagt 2 cm.

 3. Omschakelen via een buffervat

  In een buffervat zit een kleine hoeveelheid leidingwater, bijvoorbeeld 10 liter. Bij deze oplossing dient de verbruiker zelf het niveau van de hemelwaterput in het oog te houden. Wanneer het niveau te laag komt, kan hij door middel van een aantal sluiters omschakelen naar het buffervat. Dit is aangesloten op het drinkwatercircuit. De aftappunten zelf worden rechtstreeks vanuit het buffervat gevoed. Deze oplossing kan ook geautomatiseerd worden. Als de hemelwaterput leeg is, gaat de pomp tappen uit het buffervat. Het mechanisme stopt automatisch wanneer er weer regenwater in de put zit. Opgelet, de automatische bijvulsystemeen dienen Belgaqua gekeurd te zijn. Het is aangewezen de overloop van een automatisch buffervat te onderbreken ten opzichte van de riolering, zodat eventuele lekverliezen voorkomen kunnen worden.

 4. Met een tuinslag

  Wanneer er bij het ontwerp geen omschakel- of bijvulmogelijkheid voorzien is, kan de bewoner de hemelwaterput in principe nog steeds bijvullen met een tuinslang. Die mag dan uiteraard niet in contact komen met het hemelwater. Eventueel kan men ervoor opteren om de tuinslang aan te sluiten op een trechter, die men circa 5 centimeter onder de drinkwaterkraan kan plaatsen en waarin men het drinkwater kan laten stromen.

 
Gerelateerde documenten: