Onderscheid huishoudelijk en niet-huishoudelijk

Ontdek aan de hand van concrete situaties welk tarief op jouw verbruik van toepassing is. Een tarief wordt altijd toegewezen per watermeter.
 

Formulier aanvraag tariefwijziging

 

Huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan wooneenheden.

Dit geldt o.a. voor:

 • een éénsgezinswoning
 • een appartement met eigen watermeter
 • een tweede verblijf
 • serviceflats
 • meerdere appartementen met gemeenschappelijke watermeter
 • een appartement/studio in een studentenverblijf

Niet-huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan niet- wooneenheden.

Dit geldt o.a. voor:

 • een handelspand/bedrijfsgebouw
 • meerdere handelspanden met gemeenschappelijke watermeter
 • een landbouwbedrijf
 • een watermeter voor de gemeenschap in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een handelspand/bedrijfsgebouw
 • studentenkamers
 • een gevangeniscomplex
 • een hotel / motel

Gemengde situaties.

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door éénzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden.

Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden.

Dit geldt o.a. voor

 • een klooster  / leefgemeenschap
 • handelspand/bedrijfsgebouw met een éénsgezinswoning
 • handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen
 • landbouwbedrijf met gezinswoning
 • rusthuis
 • recreatiedomein.