Onderscheid huishoudelijk en niet-huishoudelijk

Ontdek aan de hand van concrete situaties welk tarief vanaf 1 januari  2016 op jouw verbruik van toepassing is. Een tarief wordt altijd toegewezen per watermeter.
 

Formulier aanvraag tariefwijziging

 

Huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan wooneenheden.

Dit geldt o.a. voor:

 • een éénsgezinswoning
 • een appartement met eigen watermeter
 • een tweede verblijf
 • serviceflats
 • meerdere appartementen met gemeenschappelijke watermeter
 • een appartement/studio in een studentenverblijf

Niet-huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan niet- wooneenheden.

Dit geldt o.a. voor:

 • een handelspand/bedrijfsgebouw
 • meerdere handelspanden met gemeenschappelijke watermeter
 • een landbouwbedrijf
 • een watermeter voor de gemeenschap in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een appartementsgebouw
 • een brandleiding in een handelspand/bedrijfsgebouw
 • studentenkamers
 • een gevangeniscomplex
 • een hotel / motel

Gemengde situaties.

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door éénzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden.

Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden.

Dit geldt o.a. voor

 • een klooster  / leefgemeenschap
 • handelspand/bedrijfsgebouw met een éénsgezinswoning
 • handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen
 • landbouwbedrijf met gezinswoning
 • rusthuis
 • recreatiedomein.

Pidpa heeft je, op basis van de gegevens waarover wij beschikken, ingedeeld bij het huishoudelijk of niet-huishoudelijk verbruik. Je kan ons tot 31 december 2016 laten weten of je toch nog van categorie wenst te veranderen.