De waterfactuur

Je waterfactuur omvat

  • de zuivering en levering van het drinkwater
  • de afvoer van het afval- en hemelwater
  • de zuivering van het afvalwater.

Voor elke component kan een vast en een variabel deel aangerekend worden.
Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur gelijk voor alle drinkwaterbedrijven in Vlaanderen.

OPGELET

Op je verbruiksfactuur in 2016 vind je

De verdeling tussen je verbruik in 2015 en 2016 gebeurt pro rata.

De voorwaarden voor het toekennen van kortingen, vrijstellingen of compensaties blijven dezelfde.

Zelf je waterfactuur berekenen? Dat kan hier.