Tariefstructuur niet-huishoudelijk verbruik

Ontdek de uniforme tariefstructuur hier

Je waterfactuur omvat

  • de zuivering en levering van het drinkwater
  • de afvoer van het afval- en hemelwater
  • de zuivering van het afvalwater.

Voor elke component kan een vast en een variabel deel aangerekend worden.
De tariefstructuur is gelijk voor alle drinkwaterbedrijven in Vlaanderen.

VASTRECHT

  • Het vastrecht voor drinkwater bedraagt 50 euro per wooneenheid of watermeter, met een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
  • Voor de afvoer van afval- en hemelwater betaal je, als niet-heffingsplichtige, een vastrecht van 30 euro per wooneenheid per jaar met een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
  • Voor de zuivering van afvalwater betaal je, als niet-heffingsplichtige, een vastrecht van 20 euro per wooneenheid per jaar. De korting bedraagt 4 euro per gedomicilieerde.

De korting is beperkt tot 5 gedomicilieerden per wooneenheid.

Voor watermeters met afwijkende diameter betaal je een capaciteitsvergoeding.

Heffingsplichtigen betalen uitsluitend een vastrecht voor drinkwater.

WATERVERBRUIK

Je betaalt een vlak tarief tot 500 m³ voor uw drinkwater en de afvoer en zuivering van uw afvalwater. Specifieke tarieven boven 500 m³ zijn afhankelijk van uw bedrijfssituatie.

Zelf je waterfactuur berekenen? Dat kan hier.

 Bekijk ook: 

Kortingen voor bedrijven

Tariefstructuur voor afvalwater

Tarieven en drinkwatersamenstelling voor je gemeente

Gerelateerde documenten: 

Algemeen waterverkoopreglement

Bijzonder waterverkoopreglement

Overzicht tarieven