Huishoudelijke tariefstructuur tot 31 december 2015

Wat zit er in de prijs van je drinkwater?

  • integrale waterprijs waarvan

                           - waterprijs per m³ = prijs voor de levering van het drinkwater

                           - bovengemeentelijke saneringsbijdrage per m³ = prijs voor de zuivering van het afvalwater

                           - gemeentelijke saneringsbijdrage per m³ = prijs voor het vervoer van het afvalwater.

  • vaste jaarsom = vaste som voor de basisdienstverlening, per wooneenheid(*) en per jaar.
  • verrekening basisverbruik = elke gedomicilieerde persoon krijgt jaarlijks 15 m³ drinkwater gratis. Dit wordt verrekend op de waterprijs, voor deze 15 m³ betaal je wel een saneringsbijdrage.

Heb je recht op een sociale vrijstelling, verrekenen we deze automatisch op uw verbruiksfactuur. Heb je recht op een ecologische vrijstelling (zuiver je zelf het afgevoerde water), bezorg ons dan een attest van jouw gemeente om deze vrijstelling te krijgen.

(*) Wooneenheid: elke eenheid in een woongebied die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette (bron: AWVR van VMM). Een apart busnummer wordt beschouwd als een aparte wooneenheid. Per busnummer wordt een vaste jaarsom aangerekend.

Zelf je waterfactuur berekenen? Dat kan hier.