Uiterste tijdstip ontvangst kandidaturen: dinsdag 12 mei 2020 om 9.30 uur.

Documenten kan je raadplegen via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2534/07/2020.

Referentie Belgisch publicatie blad: 2020-510687.

Onderstaande volgorde geeft de volgorde van de ontvangen offertes weer incl BTW. Deze volgorde is louter informatief en kan nog wijzigen i.k.v. oa. administratief en rekenkundig onderzoek van de ontvangen offertes.

  • Atelier Ruimtelijk Advies bv
  • Groep Infrabo nv
  • Sweco Belgium bv
  • Studiebureau Van opstal bvba
  • Antea Belgium nv