Bouw nieuw waterproductiecentrum van Oud-Turnhout gestart.

Pidpa: innovatie in water

Elk jaar produceert en levert Pidpa, het integraal waterbedrijf, meer dan 64 miljoen m³ drinkwater aan haar 1,3 miljoen klanten. Hiervoor beschikt zij onder meer over 11 waterproductiecentra, verspreid over haar werkingsgebied.

Voortdurend is Pidpa in de weer om haar productie- en leveringsprocessen te optimaliseren, en dit met de focus op een duurzaam en integraal waterbeheer.  Onlangs werd zo gestart met de bouw van een nieuw waterproductiecentrum in Oud-Turnhout, dat de bestaande infrastructuur, gelegen aan de Kinschotsebaan, zal vervangen. De nieuwste grondwaterzuiveringstechnieken zullen worden ondergebracht in 1 compact, modern gebouw, daar waar nu de bestaande installaties verspreid zijn over verschillende gebouwen.

Vorig jaar opende Pidpa haar nieuwe waterproductiecentrum in Essen met tal van innovatieve toepassingen op het vlak van duurzaamheid (geen chemicaliëngebruik in het zuiveringsproces en desinfectie met UV-licht ter vervanging van chloor), energetisch efficiënt en met doorgedreven  automatisering om de bedrijfszekerheid te maximaliseren. Stuk voor stuk voordelen die men eveneens zal terugvinden in het nieuwe waterproductiecentrum van Oud-Turnhout.

Het nieuwe gebouw in Oud-Turnhout wordt geplaatst naast de bestaande installatie. Zo kan het huidige waterproductiecentrum in werking blijven tot de nieuwe waterzuivering wordt opgestart. Na aanvang van de voorbereidingswerken eind  2021 werd in 2022 gestart met de effectieve bouw van het nieuwe waterproductiecentrum. Deze werken zullen duren tot 2025.

3D-tekening van het nieuwe waterproductiecentrum in Oud-Turnhout