De riolering in kaart gebracht

Studiebureau SWECO voert metingen uit in opdracht van PidpaEen goed werkend rioleringsstelsel voorkomt natte voeten EN helpt tegen droogte. Het lijkt tegenstrijdig, en toch… 
Wanneer het regent zorgt een riolering immers voor een snelle afvoer van het water en vermijden we een heleboel (water)ellende. Het afgevoerde water brengen wij dan zo snel mogelijk terug in de natuur om onze waterreserves opnieuw aan te vullen. Zo gaat geen druppel verloren!
Vlaanderen telt vandaag ongeveer 40.000 kilometer (vooral ondergrondse) riolering. Om het beheer van al deze infrastructuur in goede banen te leiden heeft de Vlaamse Regering in 2020 een actieplan opgemaakt. In een eerste fase wordt het volledige rioleringsstelsel in kaart gebracht. Nadien worden op basis van deze gegevens de mogelijke risico’s (zowel ecologisch, financieel als maatschappelijk) ingeschat. Tot slot zal, op basis van een inspectieplan, de kwaliteit van de aanwezige riolering worden gecontroleerd.

Pidpa bezit ondertussen een zeer uitgebreide inventaris van het rioleringsnet dat zij beheert. In de gemeenten, waar deze inventarisatie nog niet (volledig) is gebeurd, starten vanaf april 2022 landmeters van twee door Pidpa aangestelde studiebureaus met het verder in kaart brengen van de rioleringsstelsels. Bij deze opmetingen zal telkens één landmeter afdalen in de rioolput om de nodige metingen uit te voeren (duurtijd per rioolput ongeveer 15 tot 30 minuten).  Ook enkele bovengrondse opmetingen zullen de rioolinventaris verder aanvullen.

Studiebureau GlobeZenit voert metingen uit in opdracht van PidpaDe planning van deze werkzaamheden ziet eruit als volgt:

 • Studiebureau Sweco Belgium:
  • Schilde: vanaf april 2022
  • Oud-Turnhout: vanaf mei 2022
  • Merksplas: vanaf zomer 2022
 • Studiebureau GlobeZenit nv:
  • Puurs-Sint-Amands: vanaf april 2022
  • Rijkevorsel: vanaf april 2022
  • Mechelen: vanaf mei 2022
  • Westerlo: vanaf zomer 2022
  • Boom: vanaf najaar 2022
  • Kontich: vanaf najaar 2022
  • Boechout: vanaf najaar 2022
  • Duffel: vanaf najaar 2022

Bij deze werkzaamheden worden markeringen en/of nummeringen aangebracht op de riooldeksels. Sweco maakt hiervoor gebruik van krijt, GlobeZenit maakt gebruik van biologisch afbreekbare verf. Beiden verdwijnen na verloop van tijd.