Focus op een duurzame watervoorziening

Op 21 juni 2019 kon Pidpa, het integrale waterbedrijf in de provincie Antwerpen, opnieuw mooie resultaten over het boekjaar 2018 voorleggen op haar algemene vergadering.

Een financieel gezond bedrijf

“2018 werd afgesloten met een positief resultaat van 15 miljoen euro: enerzijds het gevolg van een stijging van het waterverbruik met bijna 3,5% tijdens de voorbije lange en hete zomer; anderzijds een effect van de vele inspanningen die Pidpa heeft geleverd om haar kosten te verminderen en de efficiëntie van haar werking te verhogen.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Dit resultaat geeft Pidpa de nodige armslag om verder te investeren in een duurzame watervoorziening; te investeren in mensen en middelen om oplossingen te bieden voor toekomstige waterproblemen.” Vandaag worden wij al geconfronteerd met langdurige periodes van droogte en korte periodes met overvloedige regenval. Pidpa, als integraal waterbedrijf, levert oplossingen om dit teveel aan water te bewaren voor drogere periodes, o.a. door meer opvang van hemelwater in bufferbekkens of door dit hemelwater nog meer te laten infiltreren om de grondwaterreserves aan te vullen.

Beleidsplan 2019 - 2024

Naar aanleiding van een nieuwe lokale bestuursperiode, met o.a. een nieuw samengestelde raad van bestuur, keurden de leden van de algemene vergadering ook het ‘beleidsplan 2019 – 2024’ goed. Vooraf werd dit reeds voorgelegd aan de gemeenteraden van de 64 steden en gemeenten van het werkingsgebied van Pidpa. Dit beleidsplan steunt op 4 pijlers: duurzaamheid, operationele excellentie, klant- en marktgerichtheid en partnerships. “Met het oog op een duurzame watervoorziening, wil Pidpa, als integraal waterbedrijf, onder meer haar portfolio van rioleringsgemeenten verder uitbreiden.”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Daarnaast zijn we klaar om onze klanten ‘water op maat’-oplossingen aan te bieden; immers niet voor elke toepassing heb je drinkwaterkwaliteit nodig. Pidpa wil het ‘sterk merk’ van water blijven!” Gebruikers sensibiliseren om verstandig om te springen met drinkwater blijft natuurlijk 1 van de speerpunten in het beleid van Pidpa. Pidpa produceert vandaag voldoende om te kunnen voorzien in de behoeften in het eigen werkingsgebied. Daarnaast staat het verder vergroten van de eigen productiecapaciteit hoog op de agenda. Zo wil Pidpa meewerken om de leveringszekerheid in Vlaanderen te verhogen.

Synductis

Pidpa staat niet alleen in de nuts- en waterwereld en zoekt dan ook partners wanneer zij een toegevoegde waarde betekenen. In 2015 trad Pidpa toe tot Synductis, een samenwerkingsverband dat een bijdrage wil leveren tot een “Minder Hinder”-beleid voor inwoners en gemeenten rond werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein. De eerste twee jaar beperkte deze deelname zich tot de planningscoördinatie op het grondgebied van stad Mechelen. In 2017 volgde een uitbreiding naar het gehele grondgebied van Pidpa. Op 21 juni 2019 besliste de algemene vergadering om het lidmaatschap van Pidpa verder uit te breiden door eveneens toe te treden tot de uitvoeringscoördinatie. “Het Minder-Hinder-verhaal heeft bij Pidpa steeds sterk gespeeld. Door als volwaardig lid toe te treden tot Syndictus willen wij actief meewerken en binnen de provincie Antwerpen een voortrekkersrol op dit vlak blijven opnemen.”, aldus Eddy Troosters.

De Prijzenkampioen

Als kers op de taart is en blijft Pidpa het waterbedrijf dat de beste drinkwatertarieven hanteert in Vlaanderen. “Op basis van de ingediende tariefplannen, blijft dit zeker zo tot 2022.”, aldus Mieke Van den Brande. “En het blijft sowieso onze betrachting om ook nadien ons drinkwater te blijven aanbieden aan al onze klanten aan de best mogelijke prijs!”.