HidroPlus 2021

Pidpa steunt jaarlijks ontwikkelingsprojecten die bijdragen tot de uitbouw van een duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling, onder de koepel van 'HidroPlus, water zonder grenzen'. Dat is ook dit jaar niet anders. Meer zelfs, Pidpa steunt dit jaar voor een bedrag van 106.706,25 euro.

Samen met de 34 winnende organisaties maken we het verschil.