HidroPlus 2022

Pidpa ondersteunt projecten die een duurzame drinkwatervoorziening of afvalwaterbehandeling of een duurzaam en integraal waterbeleid in een ontwikkelingsland uitbouwen. Het ontwikkelingsproject is verankerd in de lokale gemeenschap en ondersteunt de zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

 

Interesse?