Kontich maakt ook voor riolering overstap naar Pidpa

Op 18 februari besliste de Kontichse gemeenteraad unaniem de riolering en het beheer ervan over te dragen aan Pidpa. Hierbij koos zij voor de HidroGem-oplossing.

Decennia lang waren zowel Pidpa als Water-Link actief in de gemeente als drinkwaterleverancier. Sinds de overstap naar Pidpa voor het drinkwater op 1 januari 2019, is Pidpa de enige drinkwaterleverancier in Kontich en Waarloos. Schepen van Openbare Werken, Willem Wevers (N-VA): “Nu we ook voor riolering de overstap wagen, zal zowel de aanvoer van water, als de afvoer ervan, bij één en dezelfde partner zitten voor gans ons grondgebied. Dat is niet enkel efficiënt qua werking voor het gemeentebestuur. Burgers weten voortaan ook dat ze bij Pidpa moeten zijn als het met water te maken heeft.”

De effectieve overstap is gepland op 1 juli 2019. Pidpa en het gemeentebestuur zullen de komende 4 maanden gebruiken om een meerjarenplanning tot 2024 op te stellen. Wevers: “We willen veel investeren in nieuwe voetpaden, fietspaden en wegenis. En daar zijn rioleringswerken onlosmakelijk mee verbonden. Samen met Pidpa willen we de komende jaren fors investeren om onze rioleringsgraad richting 100% te doen stijgen. Daarnaast zullen we versleten rioleringsbuizen vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Zo willen we vechten tegen wateroverlast en voor een betere waterkwaliteit in onze waterlopen.”

Voor Eddy Troosters, directeur-generaal van Pidpa, is deze beslissing opnieuw een mooi bewijs van de kracht van de rioleringsoplossingen van Pidpa. “Wij bieden de gemeenten oplossingen op maat aan en die worden door hen sterk geapprecieerd”, aldus Eddy Troosters.