Lekverliezen?

Naar aanleiding van de media-artikelen in september 2017 over 'lekverliezen' vindt u hierna extra informatie.

Binnen de sector en ook bij Pidpa spreekt men van 'niet in rekening gebracht water' (NRW) en niet van lekverlies. Het 'niet in rekening gebracht water' is het verschil tussen de geproduceerde m³ drinkwater en de m³ die via meterstanden aan de klanten wordt gefactureerd. Het 'niet in rekening gebracht water' omvat het water dat o.a. door de brandweer wordt gebruikt, het water waarmee wij onze leidingen spoelen, illegale afnames, en inderdaad ook sporadische lekverliezen via onze leidingen en aftakkingen.

Bij Pidpa krijgt het terugdringen van het 'niet in rekening gebracht water' al jaren een prioriteit waarbij, net zoals bij de meeste drinkwaterbedrijven meer wordt ingezet op een doorgedreven assetmanangement.

Dat onze inspanningen op dat gebied ook vruchten afwerpen, mag blijken uit de ILI. De Europese standaard, de ILI-parameter, evolueert naar een wereldwijd aanvaarde industrie-standaard om 'niet in rekening gebracht water' te evalueren. Binnen AquaFlanders is afgesproken dat alle maatschappijen vanaf 2014 deze parameter jaarlijks berekenen en rapporteren. Zoals je kan merken uit onderstaande tabel scoort Pidpa hier zeer goed (hoe lager, hoe beter: bij < 1,5 is het geval per geval te bekijken waar vervanging economisch verantwoord is): bron: http://www.leakssuite.com/ili-overviews-by-country/

  Mediaan van ILI's - 2016
Nederland 0,6
Pidpa 0,61
Denemarken 0,7
Vlaanderen 1
Duitsland 1
Oostenrijk 1
Australië 1,1
Engeland + Wales 1,7
Georgia (USA) 1,8
Noord Amerika 2,4
Portugal 2,6
Canada 2,7

Bij elke vervanging van een leiding dienen we te zoeken naar een juist evenwicht tussen kost, conditie van de leiding en het risico bij het niet vervangen van de leiding.

Hoe bepalen we  het tijdstip om leidingen te vernieuwen binnen Pidpa?

O.a. door rekening te houden met geregistreerde lekken in onze GIS-toepassing, de technische levensduur van een leiding en op basis van omgevingsfactoren (andere weg- en rioleringswerken, synergie met andere nutsbedrijven).

Uiteraard worden deze vervangingsinvesteringen gespreid in de tijd: niet alleen om financiële redenen, maar ook omwille van efficiënte combinatie met andere wegen- en nutswerken.

De kennis vanuit het assetmanagementsonderzoek heeft geleid tot een verhoogd budget waardoor het vervangingsprogramma versneld wordt en waardoor de toekomstige investeringsvervangingsgolf enigszins kan worden afgevlakt.  Deze budgetten zijn opgenomen in onze tarieven van het  6 jaren tariefplan.

Versnelde vervangingsinvesteringen en andere acties, o.a. striktere administratieve controles bij verwerking van watermeters en contracten, strenger optreden bij illegale afnames , gerichte lekzoekacties, … hebben reeds geleid tot een continue vermindering van het 'niet in rekening gebracht water' bij Pidpa.

Informatie over dit thema voor de ganse drinkwatersector vindt u terug op de website van Aquaflanders.

We hielden eraan u meer informatie te verschaffen. 

Graag meer info? Contacteer ons via klant@pidpa.be