Opheffing van captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Softwareprobleem facturen

Op 19 juni ontving u mogelijk een e-mail over de vervaldatum van uw factuur. Door een softwareprobleem werd deze onterecht verzonden.
Onze oprechte excuses voor de overlast.

Op 13 september 2018 adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie).

Het besluit van de gouverneur vind je hier.

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

  • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor tijd van het jaar.
  • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
  • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
  • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld. Niettemin heb ik, na advies van de droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen (zie bijlage 1).

Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het captatieverbod wegens blauwalgen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water (zie bijlage 2).

Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang! Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en de waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn.