Pidpa start met innovatief proefproject

De Wilgenweg in Puurs-Sint-Amands mag zich bijzonder voelen: slechts voor de tweede maal wereldwijd wordt hier immers een riolering aangelegd met buizen uit zwavelbeton: de Thiotube.

Samen met de leverancier, De Bonte Group, wil Pidpa met dit proefproject deze nieuwste generatie rioleringsbuizen uitproberen. 

‘Duurzaamheid zit in het DNA van Pidpa en wij hebben dan ook al heel wat inspanningen geleverd om onze werking steeds meer te verduurzamen”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Wanneer we kijken naar onze uitgebreide infrastructuur, zowel op het vlak van drinkwatervoorziening als riolering, dan is de juiste keuze van de materialen een belangrijk aandachtspunt.”

Het gebruik van buizen uit zwavelbeton heeft dan ook heel wat voordelen. Zij veroorzaken 50 tot 80% minder CO2-uitstoot in vergelijking met andere courant gebruikte materialen. Bijzonder is daarenboven dat je dit zwavelbeton oneindig kan hersmelten en herbruiken zonder waardeverlies. Tot slot wordt bij de productie van deze 100% circulaire buizen geen water gebruikt, noch als grondstof, noch als proceswater.

“Het productieproces is immers gebaseerd op het smelten en stollen van vloeibaar zwavel, een bijproduct van de petrochemische industrie.”, aldus Joeri Hamal, Business Development Manager van de De Bonte Group. “Naast deze buizen uit zwavelbeton worden ook dwarsliggers (THIOTRACK) geproduceerd die in de spoorwegsector (zowel binnen- en buitenland) bijzonder goed worden onthaald.”

Dit proefproject betreft de aanleg van circa 110 meter riolering in de nieuwe verkaveling Wilgenweg in Puurs-Sint-Amands voor de afvoer van afvalwater van een 10-tal woningen. De eerstvolgende periode zal Pidpa de bedrijfszekerheid van deze buizen evalueren, onder meer door regelmatige controles met o.a. camera-inspectie.