Pidpa tekent Digital Inclusion Charter

Op 16 juni 2022 ondertekende Pidpa het Digital Inclusion Charter, samen met een dertigtal andere bedrijven.

Daarmee zetten ze hun engagement om digitale inclusie in België te promoten, kracht bij. Het charter faciliteert de uitbouw van een netwerk rond digitale inclusie en draagt bovendien bij tot een grotere bewustwording van de digitale kloof.