Pidpa vanaf 1 juli 2020 rioolbeheerder in Boechout

Vanaf 1 juli 2020 wordt Pidpa het integrale waterbedrijf voor de gemeente Boechout.

Naast de levering van drinkwater staat Pidpa vanaf nu ook in voor alle rioleringstaken:

  • onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsnet
  • aanleggen en herstellen van huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
  • reinigen van straatkolken
  • beheren van grachten
  • aanleggen, exploiteren en onderhouden van pompstations
  • aanleggen, exploiteren en onderhouden van gemeentelijke zuiveringsinstallaties (KWZI’s)
  • plaatsen, controleren en onderhouden van IBA’s (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) op locaties             waar geen riolering aangelegd zal worden  (de zgn. rode clusters)
  • permanente wachtdienst voor het oplossen van dringende problemen (24 uur op 24).

 

Pidpa is ondertussen in 38 gemeenten in de provincie Antwerpen actief als rioolbeheerder. Daarnaast verzorgt zij de drinkwatervoorziening in 64 steden en gemeenten.