Pidpa verlengd tot 1 januari 2024

De algemene vergadering van Pidpa besliste op 18 oktober 2019 Pidpa te verlengen tot 1 januari 2024.

Pidpa is een opdrachthoudende vereniging (vroeger: intercommunale) waarbij de vennoten de opdracht die zij aan Pidpa geven op het vlak van watervoorziening en riolering, kunnen vernieuwen wanneer de vorige termijn verstreken is.

“Deze beslissing is een mooi bewijs van het vertrouwen dat de vennoten van Pidpa, 64 steden en gemeenten, stellen in de werking van Pidpa als integraal waterbedrijf.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Terecht kregen de Pidpa-medewerkers tijdens deze algemene vergadering complimenten voor hun dagelijkse inspanningen die zij leveren voor onze klanten.”