Samen werken aan een duurzaam waterbeheer

In 2016 startte Pidpa met de opmaak van hemelwater- en droogteplannen op maat van elke gemeente. Ondertussen werden al 19 plannen gefinaliseerd. 14 hemelwater- en droogteplannen zijn momenteel in opmaak.

Zo realiseerde Pidpa, samen met de verschillende gemeenten, een belangrijk actiepunt uit het Blue Deal-programma van minister Zuhal Demir. Tegen eind 2024 dient immers elke gemeente te beschikken over een hemelwater- en droogteplan.

Pidpa werkt op deze manier mee aan een robuuster watersysteem met een positief effect op heel wat ecosystemen. Maatregelen uit deze hemelwater- en droogteplannen dragen ook bij tot de klimaatadaptatie van steden en gemeenten door ruimte te geven aan water en groen. Hierdoor wordt niet enkel het gevaar op wateroverlast beperkt, maar wordt ook ingezet op het behoud van de natuurlijke waterreserves en het verbeteren van de waterkwaliteit.