Schaapjes tellen... duurzaam bermbeheer

Als integraal waterbedrijf staat Pidpa in voor de productie en levering van kraanwater aan meer dan 1.300.000 klanten in de provincie Antwerpen. Daarnaast zorgt Pidpa voor een professioneel rioleringsbeheer in 46 gemeenten. Hiervoor is natuurlijk heel wat infrastructuur nodig die elke dag moet worden uitgebreid, onderhouden en vernieuwd: 11 waterproductiecentra, meer dan 500 pompstations, 42 watertorens, meer dan 13.000 kilometer drinkwaternet, bijna 5.000 kilometer rioleringen,…

Een belangrijk instrument binnen het duurzaam waterbeleid van Pidpa zijn ook de bufferbekkens, die regenwater vasthouden bij hevige regenval en ervoor zorgen dat dit water opnieuw kan infiltreren in de ondergrond.  Zo zorgen zij ervoor dat beken, grachten en rivieren niet overbelast geraken en vullen zij de grondwatertafels op een natuurlijke wijze aan.

Bufferbekken BorsbeekOok deze 60 bufferbekkens moeten onderhouden worden. Voor het bermbeheer en meer bepaald het maaien gebruikt Pidpa hiervoor sinds 2015 schapen in plaats van machines. En hiervoor zijn er heel wat goede redenen. 

Het gebruik van schapen verkleint vanzelfsprekend op de eerste plaats onze ecologische voetafdruk: geen machines meer die lawaai produceren of brandstof verbruiken. 

Maar dat is niet alles. Schapen zijn ideale dieren in het kader van landschapsbeheer. Van april tot oktober grazen ze niet alleen, ze dragen ook zaden mee in hun vacht en zorgen zo voor meer biodiversiteit. Insecten hebben de kans om zich tijdig uit de voeten te maken wanneer een schaap in de buurt komt. Daarenboven zijn de  jonge knoppen van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop een lekkernij voor de schapen. De schapen staan gemiddeld 1 tot 2 weken op dezelfde locatie. Zo krijgen planten de kans om te groeien en zaden te ontwikkelen tussen 2 zogenaamde ‘stootbegrazingen’ in. Schapen geraken ook makkelijker op moeilijk toegankelijke plaatsen. En niet onbelangrijk: deze vorm van ecologisch bermbeheer is goedkoper dan het machinaal onderhoud met tractors en ander zwaar materieel. 

Kortom, heel wat argumenten om de maaimachines te vervangen door schapen. 

Bijzonder is dat Pidpa deze schapen op de voet volgt! De kuddes worden getagd en via tracking opgevolgd. Op deze manier weet Pidpa van dag tot dag waar de kuddes zich bevinden en kunnen zo het maaien nog efficiënter inplannen. 

Een mooi voorbeeld van hoe Pidpa in haar werking steeds opnieuw op zoek gaat naar milieuvriendelijke en duurzame oplossingen met waar mogelijk het gebruik van innovatieve technieken. 

Pidpa 
Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water.