Vanaf 1 januari 2019 telt Pidpa 32.000 gebruikers meer

Hetzelfde waterbedrijf voor het volledige grondgebied van een gemeente. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld … en toch….

Op dit moment zijn er in 3 gemeenten nog 2 drinkwaterleveranciers operationeel. Dit is het geval voor de gemeenten Boechout, Kapellen en Kontich, waar zowel Pidpa als water-link actief zijn als waterbedrijf. Hieraan komt nu een einde.

Met het oog op meer duidelijkheid voor de klanten en het verhogen van de efficiëntie van beide waterbedrijven werd, in het kader van een eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen water-link en Pidpa, de mogelijkheid gecreëerd dat Pidpa de drinkwatervoorziening zou verzorgen in het ganse grondgebied van de 3 gemeenten. En met succes!

Recent beslisten deze drie gemeenten in hun respectievelijke gemeenteraden om vanaf 1 januari 2019 Pidpa aan te duiden als het enige waterbedrijf voor het volledige grondgebied. Hierdoor stijgt het aantal aftakkingen bij Pidpa met 10.715 eenheden en het aantal kilometer distributieleidingen met meer dan 240 kilometer.

"Een logische stap", aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. 'Wij zijn dan ook ontzettend blij deze nieuwe klanten te mogen verwelkomen." Gebruikers die nu klant zijn van water-link worden hierover nog verder geïnformeerd.