Vanaf 1 januari 2021 wordt Pidpa rioolbeheerder in Mechelen.

De gemeenteraad van stad Mechelen besliste op  23 november 2020 om het stedelijk rioolbeheer over te dragen aan Pidpa. Uit het grote rioleringsaanbod koos de stad Mechelen voor de HidroGem-formule van Pidpa. In de HidroGem-formule neemt Pidpa het rioleringsnet van Mechelen over. De stad Mechelen behoudt echter de eindbeslissing over de te volgen richting en strategie.

“Pidpa is voor stad Mechelen natuurlijk al lang geen onbekende meer”, aldus Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester. “Sinds 1980 levert Pidpa drinkwater aan meer dan 63.000 Mechelaars drinkwater. Daarnaast werd het beheer van de IBA’s (de Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater) in 2010 door hen overgenomen. Deze nieuwe overname gaat Mechelen toelaten om de reeds hoge rioleringsgraad op relatief korte termijn tot dicht tegen de 100% op te trekken. Voor het Mechels waterbeheer is deze overname een zeer grote stap vooruit.”

“Belangrijk om te vermelden is dat de eigen stadsdiensten zullen blijven instaan voor het onderhoud van het net”, benadrukt Patrick Princen, schepen van o.a. Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling. “Pidpa heeft op haar beurt een investeringsplan uitgewerkt tot 2030, waarbij gemiddeld 5 miljoen euro jaarlijks wordt geïnvesteerd in de verdere uitbouw van het rioleringsnet en herinrichtingswerken.”

Ondertussen kozen 40 steden en gemeenten voor 1 van de rioleringsoplossingen van Pidpa. Op deze manier staat Pidpa in voor het integraal waterbeheer in het overgrote gedeelte van de provincie Antwerpen.

“Vanzelfsprekend zijn wij bijzonder blij met de keuze van stad Mechelen voor Pidpa”, stelt Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Dit is voor ons nogmaals een mooi bewijs dat onze formules op maat beantwoorden aan de hedendaagse verwachtingen van steden en gemeenten. Samen werken wij zo aan een toekomstgericht en duurzaam waterbeheer.”

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Alain T’Syen, woordvoerder Pidpa via alain.tsyen@pidpa.be of 03/216.11.91 of Patrick Princen (schepen van Openbare Werken stad Mechelen) M 0485 79 10 17