Procedure: 

In Essen, Beerse, Vosselaar, Lille en Grobbendonk is een EAN-nummer van de rioolaansluiting noodzakelijk.  Dit nummer kan je opvragen bij je rioolbeheerder Fluvius  indien je dit nog niet hebt ontvangen. 

Inwoners van Wommelgem hebben dit niet nodig.

Hieronder vind je een lijst met documenten terug die op de dag van de keuring ter beschikking moeten zijn van onze keurder:

  • je bouwvergunning (ter inzage)
  • uitvoeringsplan van de privéwaterafvoer 
  • eventuele correspondentie met rioolbeheerder Fluvius
  • de facturen van de aanleg van je privéwaterafvoer (ter inzage)
  • foto's van de aanleg van het afwateringssysteem
  • de milieuvergunning indien dit voor jou van toepassing is
  • Ingevuld formulier D-001