Meer informatie:

Voorwaarden: 

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van je privéwaterafvoer verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

De professionele keurders van Pidpa zijn uitstekend geplaatst om je te helpen. Indien je dit wenst, kan je beroep doen op een externe keurder (aanvaard door Vlario). In dat geval moet je na afloop van de keuring het positieve keuringsverslag aan Pidpa bezorgen.

De keurder controleert:

 • de correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • de correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 • de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Procedure: 

In Essen, Beerse, Vosselaar, Lille en Grobbendonk is een EAN-nummer van de rioolaansluiting noodzakelijk.  Dit nummer kan je opvragen bij je rioolbeheerder Fluvius  indien je dit nog niet hebt ontvangen. 

Inwoners van Wommelgem hebben dit niet nodig.

Hieronder vind je een lijst met documenten terug die op de dag van de keuring ter beschikking moeten zijn van onze keurder:

 • je bouwvergunning (ter inzage)
 • uitvoeringsplan van de privéwaterafvoer (schets van de afwatering)
 • eventuele correspondentie met rioolbeheerder Fluvius
 • de facturen van de aanleg van je privéwaterafvoer (ter inzage)
 • foto's van de aanleg van het afwateringssysteem
 • de milieuvergunning indien dit voor jou van toepassing is
 • Ingevuld formulier D-001

Een Vlario-keuring aanvragen doe je hier.