Procedure: 

    In Essen, Beerse, Vosselaar, Lille en Grobbendonk is een EAN-nummer van de rioolaansluiting noodzakelijk.  Dit nummer kan je opvragen bij je rioolbeheerder Fluvius  indien je dit nog niet hebt ontvangen. 

    Op de dag van de keuring dient u een uitvoeringsplan van de privé-waterafvoer aan de keurder te overhandigen. Zie hieronder: ‘Schets afwatering’.