Heel wat lokale besturen nemen ondertussen mooie initiatieven waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt rond het hergebruik van water of de efficiënte infiltratie van regenwater in de ondergrond. Pidpa en de provincie Antwerpen vinden deze projecten bijzonder waardevol en willen via dit “Streekfonds” een financiële bijdrage leveren.

In 2021 werden 18 projecten weerhouden die in de periode 2021 tot 2025 een financiële ondersteuning ontvangen. Een mooi voorbeeld hiervan is de renovatie van de Parkvijver in het Vrijbroek of de aanleg van een natuurlijke watertuin in de Nekker.

Nu wordt een tweede oproep gelanceerd voor projecten die in de periode 2023 tot 2026 worden uitgevoerd.

Aan welke voorwaarden moeten de projecten voldoen?

De projecten moeten 

  • duidelijk zichtbaar zijn in de provincie Antwerpen;
  • bijdragen aan de kernexpertise van Pidpa en provincie Antwerpen;
  • conform hemelwater- en droogteplannen én rioolbeheer zijn; 
  • linken aan de doelstellingen van de Blue Deal;
  • plaatsvinden in het werkingsgebied van Pidpa;
  • uitgevoerd worden tussen 2023-2026.

Hoe een project indienen?

Beschrijf je project op maximum 2 pagina's en motiveer hoe jouw project voldoet aan de selectiecriteria. Stuur je aanvraag voor 1 maart 2023 naar infra@pidpa.be.

Vragen?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Koen Snyers (koen.snyers@pidpa.be)