Pidpa als bedrijf

foto hoofdkantoor Pidpa

Pidpa is een opdrachthoudende vereniging (cfr. decreet van 6 juni 2001), ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen van Antwerpen onder nummer 82 met ondernemingsnummer 0204.908.936, met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Vierselse baan 5.

Pidpa is een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in de zin van het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. De verhouding tussen Pidpa en haar klanten is reglementair van aard; op de diensten en activiteiten uitgevoerd door Pidpa zijn het algemeen waterverkoopreglement en het bijzonder waterverkoopreglement van toepassing.

Pidpa en water, een perfecte combinatie. Als één van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet Pidpa meer dan 500.000 klanten of bijna 1,2 miljoen inwoners uit de provincie Antwerpen van lekker, zuiver drinkwater … aan huis geleverd. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

Dagelijks zuivert Pidpa grondwater tot drinkwater, meer dan 175 miljoen liter per dag.  

Pidpa levert dit drinkwater aan huis, zonder verlies van kwaliteit en zonder onderbreking. Hiervoor kan zij rekenen op een indrukwekkende infrastructuur: 59 watertorens, 27 opjaagstations en meer dan 13.000 km leidingnet. Stuk voor stuk schakels in de distributieketen die worden onderhouden, vernieuwd en uitgebreid.

Het Pidpa-verhaal eindigt niet bij de kraan. Pidpa biedt gemeenten een ruim en gevarieerd aanbod op het vlak van rioleringsbeheer. Een kwalitatief beheer van afval- en regenwater, op maat van de gemeente.

Pidpa is "de partner in water" bij uitstek. Om dit te onderstrepen beschikt zij over een breed palet van waterdiensten: adviesverlening, wetenschappelijk en technologisch onderzoek, klantenservice, educatieve projecten, bescherming van de natuurlijke bronnen … Pidpa heeft het allemaal in huis.