Pidpa in cijfers 2015

Oppervlakte verzorgingsgebied 2.581 km²
Inwoners van het verzorgingsgebied 1.199.017
Aangesloten vennoten
(65 gemeenten, Provincie Antwerpen en water-link)
67
Klanten 528.345
Huishoudelijke verbruikers 511.651
Niet-huishoudelijke verbruikers 16.694
Personeelsleden 677
Infrastructuur drinkwater en riolering  
Watervangputten 270

Waterwinningen

  • Waterproductiecentra
  • Satellietwinningen

24

  • 11
  • 13
Opjaagstations 24
Watertorens 60
Waterleiding (in km) 12.866
Riolering (in km) 3.233
Grachten (in km) 1.801
Pompstations afvalwater 354
KWZI's 26
IBA's 811
Productie en levering drinkwater  
Eigen productie uit grondwater 61.920.910 m³
Aangekocht van andere maatschappijen 3.022.767 m³
Verkocht aan andere maatschappijen

1.156.450 m³

Distributie aan eigen klanten

  • Huishoudelijk verbruik
  • Niet-huishoudelijk verbruik
  • Voorlopige klanten

 57.772.749 m³

  • 42.585.114 m³
  • 15.023.013 m³
  • 164.622 m³
Water dat niet door meters werd aangetekend (spoelwater, brandbestrijding, lekverlies, ...) 6.014.478 m³
Omzet 213.036.279 EUR
Winst 13.809.574,55 EUR

 

Share