Pidpa in cijfers 31 december 2018

Oppervlakte verzorgingsgebied 2.581 km²
Inwoners van het verzorgingsgebied 1.214.205
Aangesloten vennoten
(65 gemeenten, Provincie Antwerpen en water-link)
67
Klanten 547.640
Huishoudelijke verbruikers 514.785
Niet-huishoudelijke verbruikers 32.855
Personeelsleden 698
Infrastructuur drinkwater en riolering  
Watervangputten 250

Waterwinningen

  • Waterproductiecentra
  • Satellietwinningen

24

  • 11
  • 13
Opjaagstations 23
Watertorens 59
Waterleiding (in km) 13.269
Riolering (in km) 3.530
Grachten (in km) 1.872
Pompstations afvalwater 499
KWZI's 54
IBA's 1.070
Productie en levering drinkwater  
Eigen productie uit grondwater 64.930.279 m³
Aangekocht van andere maatschappijen 2.807.009 m³
Verkocht aan andere maatschappijen

1.487.864 m³

Distributie aan eigen klanten

  • Huishoudelijk verbruik
  • Niet-huishoudelijk verbruik
  • Voorlopige klanten

 59.666.231 m³

  • 41.722.380 m³
  • 17.674.948 m³
  • 268.903 m³
Water dat niet door meters werd aangetekend (spoelwater, brandbestrijding, lekverlies, ...) 6.583.193 m³
   
Winst 15.082.123,66 EUR