Pidpa in cijfers 2016

Oppervlakte verzorgingsgebied 2.581 km²
Inwoners van het verzorgingsgebied 1.206.371
Aangesloten vennoten
(65 gemeenten, Provincie Antwerpen en water-link)
67
Klanten 535.281
Huishoudelijke verbruikers 501.443
Niet-huishoudelijke verbruikers 33.838
Personeelsleden 677
Infrastructuur drinkwater en riolering  
Watervangputten 270

Waterwinningen

  • Waterproductiecentra
  • Satellietwinningen

24

  • 11
  • 13
Opjaagstations 29
Watertorens 59
Waterleiding (in km) 12.866
Riolering (in km) 3.279
Grachten (in km) 1.809
Pompstations afvalwater 393
KWZI's 41
IBA's 877
Productie en levering drinkwater  
Eigen productie uit grondwater 61.445.118 m³
Aangekocht van andere maatschappijen 2.990.687 m³
Verkocht aan andere maatschappijen

1.252.818 m³

Distributie aan eigen klanten

  • Huishoudelijk verbruik
  • Niet-huishoudelijk verbruik
  • Voorlopige klanten

 56.761.790 m³

  • 41.307.654 m³
  • 15.249.922 m³
  • 204.214 m³
Water dat niet door meters werd aangetekend (spoelwater, brandbestrijding, lekverlies, ...) 6.421.177 m³
Omzet 226.346.025 EUR
Winst 8.405.166,32 EUR