Kwaliteitscertificaat

Het Pidpa-laboratorium is sinds 5 februari 1996 erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Zo kunnen wij drinkwateranalyses uitvoeren volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BVR 13 december 2002). Tevens is het Pidpa-laboratorium sinds 10 december 2002 geaccrediteerd volgens de EN ISO 17025:2005 norm voor een uitgebreid gamma analyseprocedures toegepast in verschillende matrices. Voor beide accreditaties werden in 2015, nà doorgedreven externe audits, de behaalde certificaten verlengd.

Sinds januari 2004 is Pidpa gecertificeerd voor ISO 9001: eerst voor productie van drinkwater, en vanaf 12 december 2012 voor de productie en levering van drinkwater. Na externe audit werd het certificaat verlengd tot december 2021.

Begin 2016 werd door Pidpa, als eerste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen, bovendien ook het certificaat ISO 14001 behaald. Hiermee kunnen we naar de buitenwereld toe duidelijk maken dat Pidpa in haar activiteiten oog heeft voor en rekening houdt met duurzaamheids- en milieu-aspecten. Na externe audit werd het certificaat verlengd  tot februari 2022.