Missie en doelstellingen

Missie

SAMEN GEVEN WIJ VORM

AAN DE TOEKOMST VAN ONZE NATUURLIJKE RIJKDOM: WATER.

 
De 4 pijlers: de rollen die Pidpa wil spelen:
  • zekerheid van water garanderen
  • het ontwikkelen en uitdragen van expertise op vlak van duurzaam integraal waterbeheer in Vlaanderen en daarbuiten
  • zorgen voor een stabiel integraal waterbeheer, hetzij in eigen beheer, hetzij in partnership met anderen
  • een context van verbondenheid creëren voor haar werknemers die willen bijdragen aan haar maatschappelijke intentie.
Gerelateerde documenten: